Enabling actionable analytics with HP Platform

אירוע BIG DATA & BI 2015, רביעי, 14 באוקטובר 2015, 11:40

הצגת האופן שבו פלטפורמת HAVEn (פלטפורמת Big Data של HP) מאפשרת לארגונים להפיק תובנות עסקיות, בזמן אמת, מתוך המידע הרב הקיים. במסגרת ההרצאה יוצגו סיפורי הצלחה של לקוחות ממגזרים שונים וכן הצצה לגרסת HAVEn Apps החדשה המספקת למשתמש העסקי מבט של 360 מעלות על המידע.

עמית מנור

עמית מנור

Big Data SME CEE & Israel

HP ישראל

הרצאות נוספות באירוע BIG DATA & BI 2015

Open Accessibilty Menu